Tekne Kiralama Koşulları

Tekne Yat Gulet Motoryat Kiralamalarında İPTAL VE İADE KOŞULLARI
İstemediğniz bir  sebeple turunuzu iptal etmek isteyebilir veya tarih değişikliği talep edebilirsiniz. Şayet değiştirmek istediğiniz tarihlerde yat başka bir rezervasyon almadıysa, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Kiralama iptalleri durumunda ise iptal politikamız şu şekildedir. Tur tarihinden;

 • 90 gün ve daha öncesi için yapılan iptallerde Toplam Bedelin %25’i
 • 89 – 60 gün öncesi için yapılan iptallerde Toplam Bedelin %50’si
 • 59 – 40 gün öncesi için yapılan iptallerde Toplam Bedelin %75’i
 • 39 – 0 gün öncesi için yapılan ödemelerde toplam tutarın %100’ü

İptal bedeli olarak tahsil edilmektedir.

Her yattan sadece bir tane olması ve aynı tarihleri tur tarihine yakın bir dönemde satılmasının zor olması sebebi ile bu iptal politikası, bütün yat sahipleri ve acenteleri tarafından uygulanmaktadır.

Buna rağmen, hastalık, felaket, savaş vb. durumlarda kiralanan yatın sahibi ile iyi niyet ilişkisi içerisinde görüşülerek, yat sahibinin onayı alınması durumunda %100 geri ödeme yapılabilmektedir. Fakat bu karar tamamen yat sahiplerinin inisiyatifindedir.

TEKNEYE GİRİŞ :                            15:00 En Erken

TEKNEDEN ÇIKIŞ :                         09:30

 ÖRNEK KONTRAT METNİ : 

YAT KiRA SÖZLEŞMESi

 1. SÖZLEŞME KONUSU
Yatın Adı:Kira Süresi: Gece
Yatın Tipi: GuletMürettebat Sayısı:

 

 1. TARAFLAR

Aşağıda imzaları bulunanlar: Bir yandan imzası bulunan ……………………………… tarafından temsil edilen PLATİN YATÇILIK (Platin Tur Emlak inş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti – Karagözler  Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi  no:31A/A Fethiye – Muğla adresinde mukim, ki bundan sonraki satırlarda PLATİN olarak anılacaktır) ile diğer yandan imzası bulunan ___________________________________________________________Adresinde  (Bundan sonraki satırlarda KİRACI olarak anılacaktır) arasında yukarıda adı geçen yatın kiralanması konusu ile ilgili olarak aşağıdaki koşullar üzerinde tam bir mutabakata varılmıştır.

 

3.SÜRE:

PLATİN yukarıda tanımlanan yatı ../…/2018 ile …/…/2018 tarihleri arasında (toplam 7 ­Gece) KİRACI’ya  kiralamayı kabul eder.

 

4.ÖDEME:

Bu kiralama toplam ………………………. karşılığıdır. Yapılacak ödeme takvimi aşağıdaki gibidir.

DEPOSİT

BAKİYE

 

5.TESLİM:

PLATİN …/…/20.. günü, saat 14:00’da ………….. limanında gemiyi tam teçhizatlı, çalışır durumda, gerekli mürettebatı ile birlikte ve tam ikmali yapılmış durumda KİRACI’ya teslim etmekle yükümlüdür.

6.TESLİMDE GECİKME:

PLATİN 5. maddeyi gerçekleştirmezse KİRACI tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere aşağıdaki davranışlardan birini seçer: a) Bir sonraki kiralama tarihi uygun olursa, kiralama süresini gecikme kadar;uzatmak; veya b) Gecikme süresi için ödeme yapmamak; veya c) Gecikme 24 saati aşarsa, sözleşmeyi iptal etmek ve yaptığı ödemeleri geri tahsil etmek, d) PLATİN aynı standart ve fiyata tekneyi aynı şartlarda KİRACIYA tahsis etmeyi kabul eder.

 

 1. SİGORTA :

KİRACI’ya herhangi bir kaza veya kayıp konusunda hiçbir sorumluluk yüklemeyecek biçimde yangın, çarpışma ve diğer deniz kazalarına karşı teçhizat, gemi ve mürettebat PLATİN tarafından sigortalanır. Herhangi bir nedenle PLATİN sigorta işlemlerini gerçekleştirmemişse tüm sorumluluk kendine ait olur.

 

 1. KAZA / HIZMET DIŞI KALMA/ TAMAMİYLA YOK OLMA:

Teslimden sonra yatın KİRACI’nın kullanamayacağı biçimde mekanik bir bozulmaya uğraması veya yangın vs. nedeni ile kullanılamaz duruma gelmesi halinde, eğer durum sürekli 24 saati aşarsa, gezinin hangi anında olursa olsun, bu süreye isabet eden ödeme PLATİN tarafından KİRACI’ya geri verilir. KİRACI bu durumda sözleşmeyi iptal yada KİRACI ve PLATİN karşılıklı antlaştıkları takdirde PLATİN aynı standartlarda  ve fiyatta uygun bir tekne tahsis etmek zorundadır.

 

9.MASRAFLAR:

Yat ile ilgili mürettebatın ücretleri, tur başlangıç ve bitiş liman masrafları,  yatın seyir mazotu, yağ ve kullanma suyu PLATİN tarafından karşılanır. Yolcuların içki, meşrubat,Yemek Kumanya, yurt dışı çıkış ve giriş işlemleri ile ara liman, özel marina ve Yunan Adaları’ndaki liman masrafları KİRACI tarafından karşılanır.

 

PLATİN                                                                                                                                                                                                                  KİRACI

                                                                                              

                

 

 

 

 

 

 1. KULLANIM:

Yat yalnızca turistik gezi amacı ile kullanılabilir. Yasa ve yönetmeliklere uymazlık sonucu yata el konulması halinde KİRACI’nın elde ettiği haklar saklı kalmak kaydı ile işbu sözleşme derhal iptal edilir. Yata Türk yasalarına göre taşınması ve kullanılması yasak olan eşya ve maddeler alınmaz. Yatın her türlü yasal evrakının tam ve geçerli olması, kanunen gerekli yat personelinin istihdamı ve yatın kira müddeti boyunca operasyonel durumda bulunması PLATİN’nin sorumluluğundadır. PLATİN yukarıda anılan süreler içerisinde personelinin temiz giyimli, yatın bakımlı olmasını, tuvalet ve kamaraların her gün temizliğinin yapılmasını, taahhüt eder.

 

11.İPTAL:

Kiracı turu iptal etmek isterse, ödemiş olduğu kaparo tutarı iade edilmez. Bu durumda PLATİN tekneyi başka kişilere kiralayabilir. 28 günden daha kısa süreli iptallerde ise, tur bedelinin tamamı kiracıdan tahsil edilir.

 

 1. DAVETLi SAYISI:

KİRACI yata 12 Kişiden fazla davetli kabul edemez.

 

 1. SEYİR SAHASI:

Bodrum ——————————————————– Bodrum

 

 1. YATIN İADESİ:

KİRACI yatı en geç …/…/2018 günü saat 09:30’da  ……… limanında hiçbir borç ve yükümlülük taşımaz durumda bütün teçhizatı ile birlikte PLATİN’e geri verecektir. Gecikme halinde gecikilen hergün için PLATİN ek ücrete hak kazanır. KİRACI yatı, işbu sözleşmenin 16. maddesinde belirtilen sebepler haricinde, sözleşmede gösterilen tarihten evvel teslim eder ise, yatı kullanmadığı sürenin kira bedelinin iadesini isteyemez.

 

 1. MÜRETTEBAT iLE iLGiLi OLARAK PLATİN’İN YETKİLERi:

PLATİN gemi kaptanına KİRACI’nın istekleri doğrultusunda gerekli talimatı verir. Kaptan yatı, yolcuları ve mürettebatı tehlikeye sokacak veya kararlaştırılan tarihte geri dönmeyi aksatacak bir duruma hükmetmediği sürece KİRACI’nın talimatına göre hareket edecektir. .

 

 1. MÜÇBiR SEBEPLER:

Yasal mücbir sebepler (Yangın, tabii afetler savaş,isyan hali v.s.gibi) halinde iş bu sözleşme hükümlerindeki sürelere mücbir sebep ve doğurduğu neticelerin ortadan kalkmasına kadar olan süre eklenecektir.Bu sürenin kira bedelini aşması halinde sözleşme kendiliğinden son bulur PLATİN nin bu durumda bir sorumluluğu yoktur.

 

17.UYUŞMAZLIK:

Iş bu sözleşme uymadan doğan aksaklıklar beraberce saptanan bir hakemin önerileri de sonuç vermez ise Fethiye Mahkemelerinde çözülür.

 

18 EK KOŞULLAR:

 

Kumanya kiracıya aittir

 

 1. Iş bu sözleşme ön ödeme yapıldığından itibaren geçerlidir.

Yukarıda adı geçen taraflar ve müsteselsilen mirasçıları, vasiyetnamelerini yürütmekle görevli olanlar, medeni kanunla saptanmış yöneticileri ve vekilleri işbu sözleşmeye tam olarak uyacaklarını beyan ederler.

Tarih:                                                                                             Tarih:

PLATİN                                                                                          KİRACI      

KİRALAMA YAPAN MÜSTERİLERİMİZ BUNLARA KABUL ETMİŞ SAYILIR.

Mavi Yolculuk
Yacht Charter Turkey

Tekne Tipini Seçin

Karşılaştırma Listesi

Karşılaştırmak